Back to top

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ MISTIC

Το δίκτυο καταστημάτων εμπορίας καλλυντικών, προϊόντων ομορφιάς  και συναφών ειδών MISTIC, αποτελείται από τα ιδιόκτητα καταστήματα και τα συνεργαζόμενα ανεξάρτητα καταστήματα βάσει συμφωνίας δικαιόχρησης (franchisees) ανά την Ελλάδα https://www.mistic.gr (εφεξής MISTIC).

Η MISTIC αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη συλλογή, επεξεργασία, χρήση, ασφάλεια και στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά ως υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, καταναλωτές, επισκέπτες φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων μας, εταιρικών ιστοσελίδων, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες ή συνεργαζόμενοι τρίτοι με οποιασδήποτε εταιρία του δικτύου μας.

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτούς τους όρους και τη σχετική Πολιτική Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της MISTIC. Με τη χρήση των ιστοσελίδων μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα. Οι ορθές πρακτικές σεβασμού της ιδιοτικότητας των πελατών μας εφαρμόζονται εφεξής στη μεταξύ μας σχέση και ενσωματώνονται με παραπομπή στους όρους αγοράς κάθε είδους προϊόντων και χρήσης της κάθε υπηρεσίας μας.

Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε 

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που επιτρέπει, είτε από μόνη είτε συνδυαστικά με άλλες, τη μοναδική ταυτοποίησή σας, κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στην κατηγορία ανήκουν πληροφορίες που καταχωρούνται σε ηλεκτρονικά μέσα, όπως αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, έξυπνου κινητού, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας, log files, cookies κλπ.

2. Επεξεργασία με τη ρητή συγκατάθεσή σας 

Η MISTIC θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, εφόσον μας έχετε δώσει τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, εκτός αν η νομοθεσία το επιβάλλει, ήτοι:

Για την πληρωμή, την επισκευή, την αλλαγή, την παράδοση στο σπίτι σας των προϊόντων που αγοράσατε με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών και εμπορικών συναλλαγών σας μαζί

Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας, όπως ενδεικτικά για πληροφορίες προϊόντων και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.

Για να σας ανακοινώσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών, κληρώσεων και διαγωνισμών στους οποίους μπορεί να έχετε συμμετάσχει.

Για λόγους διασφάλισης της ποιότητας και σκοπούς εκπαίδευσης του προσωπικού μας, οπότε η τηλεφωνική επικοινωνία με τους πελάτες μας ενδέχεται να καταγράφεται.

Για την ανάλυση επισκεψιμότητας ιστοσελίδων και τη βελτίωση της εμπειρίας σας και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην ενημέρωση αποδοχής των cookies.

Για εσωτερικές λειτουργίες και ανάλυση όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

Για την πλήρωση θέσεων εργασίας βάσει βιογραφικών που μας αποστέλλετε είτε οικειοθελώς είτε μετά από δημοσίευση προκήρυξης θέσεων εργασίας εκ μέρους της εταιρίας μας

3. Ποιές είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασίας 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία όταν επικοινωνείτε με τα καταστήματά μας, την υπηρεσία πελατών μας, ή όταν επισκέπτεσθε τις ιστοσελίδες μας.

Η Εταιρία και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία).

Η Εταιρία προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχει η εταιρία  MISTIC.

4.Ποιοί οι τρόποι συλλογής των προσωπικών δεδομένων σας 

Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα με τη συναίνεσή σας και την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίας μας, όπως:

-όταν επικοινωνείτε με τα γραφεία μας ή με το προσωπικό του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών μας με καταγραφή του περιεχομένου κλήσεών σας και κάθε επικοινωνίας σας με το τηλεφωνικό μας κέντρο, με τα σχόλια και τις προτιμήσεις σας για αγορές και για έκφραση γνώμης ή σχολίων σας.

-όταν μας στέλνετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης της παραγγελίας σας.

-όταν συμπληρώνετε αίτηση η έντυπο για να ελέγξουμε την ηλικία σας και να διαπιστώσουμε εάν επιτρέπεται κατά νόμο να συμβληθείτε έγκυρα μαζί μας ή εάν χρειάζεται η συναίνεση ή υπογραφή των γονέων/κηδεμόνων σας.

-όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες

-όταν επισκέπτεσθε ιστοσελίδες μας μέσω των οποίων συλλέγουμε μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κλπ. • όταν μας στέλνετε βιογραφικά πρόσληψης σε καταστήματα του δικτύου μας

-όταν λαμβάνουμε έγγραφα, αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ. τρίτων φορέων, όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές, για την διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάτης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και προσβολής εννόμων αγαθών.

5. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των δεδομένων σας 

Η Εταιρία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να ενημερωθείτε ή να αγοράσετε προϊόντα μας, να επικοινωνήσετε μέσω ιστοσελίδων με άλλους χρήστες ή για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες.

Η Εταιρία μας διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας μόνο για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη φορολογική, εργατική και ειδική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και προστασίας καταναλωτή, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί, τα καταστρέφει ή τα παραδίδει στον πελάτη μετά την παραλαβή των ειδών από το κάθε κατάστημα .

Μπορείτε να μας ρωτήσετε και να πληροφορηθείτε ποιά δεδομένα συλλέγουμε για σας και να τα διορθώσετε ή να τα διαγράψετε, εκτός εάν η διατήρηση τους επιβάλλεται από το νόμο για φορολογικούς, αποδεικτικούς ή δικαστικούς σκοπούς και για δίωξη παράνομων πράξεων.

6. Πολιτική Χρήσης Cookies 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ (η οποία θα αντικατασταθεί με Κανονισμό) η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των "cookies". Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων, προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της κάθε ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες και προτιμήσεις των πελατών μας.

Με τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας, συμφωνείτε (opt-in) με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται από τα κοινωνικά δίκτυα ή τις μηχανές αναζήτησης, π.χ. Google Analytics, Facebook social plug-ins, Google+ κλπ., χωρίς ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχο εκ μέρους της Εταιρίας και διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (28 κράτη-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι οι εν λόγω τρίτοι.

Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter κλπ. να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησής σας, όταν επισκέπτεστε τις ιστοσελίδες της Εταιρίας μπορείτε να εξαιρεθείτε προβαίνοντας στην αντίστοιχη επιλογή όπως παρέχεται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους.

Μπορείτε ακόμα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδέχεσθε αυτόματα τα cookies, ή να σας ζητείται να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως πρέπει να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα.

7. Διαβίβαση δεδομένων σας σε τρίτους 

Κατά κανόνα η MISTIC δεν διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους παρά μόνο όταν λειτουργούμε ως ενδιάμεσοι και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας και να εκπληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Συχνά τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται αυτοτελώς από τρίτους φορείς, όπως π.χ. αισθητικοί ανεξάρτητων εταιριών καλλυντικών που στεγάζονται εντός των καταστημάτων μας (shop in shop) χωρίς ουδεμία δική μας εμπλοκή ή ανάμιξη.

Τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι ακόμα επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (π.χ. διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, εποπτικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες.

Η MISTIC επιλέγει αξιόπιστους παρόχους θέτοντας συμβατικούς περιορισμούς σε τρίτους που λαμβάνουν τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα χρησιμοποιούν σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και την οικεία ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων.

Δεν μπορούμε όμως να σας εγγυηθούμε ότι οι τρίτοι δεν θα χρησιμοποιήσουν ή θα αποκαλύψουν τα δεδομένα αυτά χωρίς την άδειά σας. Σας συνιστούμε λοιπόν να εξετάζετε προσεκτικά τις πρακτικές προστασίας προσωπικών δεδομένων τυχόν τρίτων παρόχων/προμηθευτών, των οποίων προϊόντα ή υπηρεσίες αγοράζετε μέσω των ιστοσελίδων μας ή ηλεκτρονικών καταστημάτων μας.

Προκειμένου να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων χωρών κατά βάση εντός και εξαιρετικά εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) βάσει αποφάσεων επάρκειας της ΕΕ, εταιρικών δεσμευτικών κανόνων, τυποποιημένων συμβάσεων και εγκεκριμένων κωδίκων δεοντολογίας.

Οι αυτοτελείς εταιρίες καλλυντικών, ένδυσης ή υπόδησης κλπ που διατηρούν καταστήματα (shop in shop) στα καταστήματα MISTIC και ενδεχομένως συλλέγουν (on line, φόρμες, έντυπα κλπ), αυτοτελώς προσωπικά σας δεδομένα ως Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι τρίτοι ως προς εμάς. Η MISTIC επιλέγει αξιόπιστους συνεργάτες, αλλά εφόσον δεν έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, δεν αναλαμβάνει ουδεμία ευθύνη για τη χρήση τους. Οι πελάτες μας είναι απαραίτητο να γνωρίζουν ότι δεν τα παρέχουν στην MISTIC αλλά σε ανεξάρτητες εταιρίες.

8. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας 

Στην MISTIC διαθέτουμε εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, λαμβάνουμε δε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας (ανωνυμοποίηση, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι), και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε με επικοινωνία μαζί μας.

9. Προβολή στοχευμένων διαφημίσεων 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα σας μαζί με άλλες πληροφορίες που έχουμε συλλέξει, μετά από ανθρώπινη παρέμβαση του εμπορικού μας τμήματος, ώστε να προβάλουμε διαφημίσεις σχετικές με τις προφανείς προτιμήσεις σας, στην ιστοσελίδα μας ή σε κάποια άλλη ιστοσελίδα.

Ωστόσο, δεν χρησιμοποιούμε αυτοματοποιημένα εργαλεία εντοπισμού και αξιολόγησης του καταναλωτικού σας προφίλ και των εν γένει προτιμήσεών σας με άλλες προσωπικές πληροφορίες (όπως τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) για να προβάλουμε διαφημίσεις ή να σας στείλουμε εξατομικευμένες προσφορές. Επιπλέον, δε μοιραζόμαστε τα προσωπικά σας στοιχεία με τρίτους, ώστε εκείνοι να έχουν τη δυνατότητα να σας αποστέλλουν αντίστοιχες διαφημίσεις, εκτός ένα έχετε ρητά συναινέσει σε αυτές.

Αν επιθυμείτε να σταματήσουμε να σας στέλνουμε ενημερώσεις ή προσφορές, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής που βρίσκεται στο τέλος του email που λάβατε από εμάς.

10. Σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων

Σύνδεσμοι (Links) σε άλλες ιστοσελίδες 

Οι online προσφορές μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν συνδέσεις (Links) σε άλλες ιστοσελίδες. Οι προηγούμενες πληροφορίες αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων ισχύουν μόνο για την δική μας ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να δίνετε προσοχή στα οριζόμενο των συνδεόμενων ιστοσελίδων αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αναφορικά με περιεχόμενο ιστοσελίδων τρίτων, που παρέχονται μέσω Links και προβάλλονται με ιδιαίτερο τρόπο δεν φέρουμε καμία ευθύνη και δεν το υιοθετούμε.

Για παράνομο, προβληματικά ή ελλιπή περιεχόμενα των συνδεόμενων ιστοσελίδων, καθώς και για βλάβες, που προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση των πληροφοριών τους, ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο ο πάροχός τους. Για περιεχόμενα τρίτων είμαστε τότε μόνο υπεύθυνοι, όταν έχουμε λάβει θετική γνώση αυτών, δηλαδή ενός ενδεχόμενα παράνομου περιεχομένου και είναι τεχνικό δυνατό και εφικτό να διακόψουμε τη χρήση του

11. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Η MISTIC δεν επιτρέπει τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας για μετάδοση μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης ιστοσελίδων.

Δεν επιτρέπουμε με κανέναν τρόπο, τη συλλογή διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γενικών πληροφοριών των πελατών και των συνδρομητών μας, μέσω της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας. Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP. Έχουμε τη δυνατότητα να διαγράψουμε αμέσως οποιονδήποτε λογαριασμό κάνει χρήση των υπηρεσιών μας, ο οποίος κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, μεταδίδει ή συνδέεται με τη μετάδοση οποιωνδήποτε μηνυμάτων που παραβιάζουν την παρούσα πολιτική

12. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικές με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τότε παρακαλούμε να απευθυνθείτε στo τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας.

Σε περίπτωση διαγραφής από λίστα newsletters μπορείτε να ακολουθήσετε το σύνδεσμο διαγραφής.

Σε περίπτωση που θέλετε να σας γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα που τηρούμε για λογαριασμό σας θα πρέπει να αποστείλετε μέσω email την παρακάτω φόρμα .

Στοιχεία ταυτοποίησης: Για την εξασφάλιση σας ότι θα επικοινωνήσουμε στοιχεία μόνο σε εσάς και όχι σε λάθος πρόσωπο θα ζητηθούν τα παρακάτω στοιχεία ταυτοποίησης κατά τη συμπλήρωση της φόρμας (link φόρμας):

Ονοματεπώνυμο

Τηλέφωνο

Email

H MISTIC ζητά το κινητό τηλέφωνο ως στοιχείο μοναδικής ταυτοποίησης και δε θα το χρησιμοποιήσει για οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια ή επικοινωνία εκτός κι αν ο πελάτης έχει ρητώς αποδεχτεί διαφορετικά. Ο πελάτης είναι υπεύθυνος για την επικαιροποίηση των στοιχείων του στην εταιρία (π.χ αλλαγή αριθμού τηλεφώνου) για να εξακολουθήσει να υπάρχει η δυνατότητα μοναδικής ταυτοποίησης του προσώπου. Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη αν το αίτημα προέρχεται από άτομο μη εξουσιοδοτημένο να χρησιμοποιήσει ή έχει πρόσβαση στα προαναφερόμενα στοιχεία

13. Ισχύς Πολιτικής Ασφάλειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύθηκε από την Εταιρία στις 25 Δεκεμβρίου 2022 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.

Τυχόν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική θα έχουν εφαρμογή στις πληροφορίες που συλλέγονται, από την ημερομηνία που θα δημοσιευθεί η αναθεωρημένη έκδοση, καθώς και στις υπάρχουσες πληροφορίες, τις οποίες κατέχουμε. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά τη δημοσίευση αλλαγών, συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς, των αλλαγών αυτών.